Nationale verenigingen

Nederland

NSIJP

Het NSIJP is een vereniging die liefhebbers van het IJslandse paard verenigt en dat al meer dan 60 jaar!!!

Met ruim 2000 leden zijn we een bloeiende vereniging waar iedere IIslanderliefhebber aan zijn trekken kan komen. Fokkerij, sport, educatie, recreatie en jeugdactiviteiten, we organiseren een breed scala aan activiteiten.

Op www.nsijp.nl vind je alle informatie!

België

BSIJP

Het Belgisch Stamboek voor IJslandse Paarden is de vereniging voor de bevordering van het IJslandse paardenras in België. Dit houdt in dat een bestuur van IJslander liefhebbers waken over de goeie gang van zaken bij de fokkerij, de sport, recreatie en jeugdwerking. De internationale richtlijnen die vanuit de overkoepelende organisatie FEIF worden aangereikt, zijn de leidraad voor de verschillende activiteiten.

U vindt verdere informatie op www.bsijp.be

Waar ben je
naar opzoek?