Blog

Zakelijke financieringen

Je zit misschien wel eens te denken aan een volgende stap in de ontwikkeling van jouw bedrijf… Je wilt iets nieuws opstarten of misschien groeien met je huidige activiteiten. Dan kan dit gepaard gaan met de nodige investeringen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot het lenen van geld bij banken, particuliere investeerders, crowdfunding platforms of overige financiële instellingen. Als je alle reclames moet geloven, ligt het geld voor het oprapen. Helaas blijkt dat in de praktijk vaak nog tegen te vallen. Hoe zit het nu precies? Welke financieringsvormen zijn het meest voorkomend èn wat zijn hierbij de praktische voor- en nadelen?

Over het algemeen kun je zeggen dat de meest voor de hand liggende financieringen betreffen: een “gewone” zakelijke lening, een rekening-courant krediet en een lease. In deze blog zal ik de eerste 2 bespreken. In de volgende blog kom ik terug op lease mogelijkheden.

De meeste banken bieden bovengenoemde financieringsvormen aan. Voor een lease kun je vaak ook terecht bij de verkoper van een bepaald bedrijfsmiddel of online lease-maatschappijen.

Een zakelijke lening kun je meestal het beste aanvragen bij de bank waar je ook jouw huidige betalingsverkeer hebt ondergebracht. Simpel gezegd kijkt een bank bij het beoordelen van een financieringsaanvraag naar deze 3 criteria: de ondernemer, de onderneming en het onderpand. Het begint uiteraard met vertrouwen in de ondernemer en diens capaciteiten, daarnaast is het van belang dat de onderneming over een gezond eigen vermogen beschikt en voldoende resultaat om op z’n minst de financieringslasten te kunnen dragen zonder dat de normale bedrijfsactiviteiten hiermee in gevaar komen. Uiteindelijk wil de bank ook graag voldoende zekerheidswaarde. Hierbij gaat het om een onderpand dat de bank toekomt indien je als ondernemer niet meer in staat bent om jouw financieringslasten te betalen. 

Een rekening-courant krediet is een soort zakelijke lening waarvan de exacte hoogte niet is vastgesteld, maar wel de maximale benuttingsruimte. Het gaat dan om de mogelijkheid tot “rood staan” op jouw rekening. De aanvraag van een rekening-courant krediet verloopt meestal op dezelfde manier als het aanvragen van een gewone zakelijke lening. De criteria zijn nagenoeg gelijk. Je betaalt uiteindelijk een vast laag percentage over de ruimte die jij tot jouw beschikking hebt om rood te mogen staan en aanvullend een percentage over de daadwerkelijke periode en het daadwerkelijke bedrag dat jij een negatief saldo hebt. 

De voordelen van een gewone zakelijke lening zijn de zekerheid betreffende een afgesproken looptijd met bijbehorende rente- en aflossingsafspraken. Het rentepercentage van een dergelijke lening is over het algemeen een stuk lager dan het rentepercentage van een rekening-courant krediet, want niet alleen jij, maar ook de bank houdt van vaste afspraken.

De voordelen van een rekening-courant krediet is dat je bij geen of weinig gebruik hiervan ook weinig betaalt. De vaste provisie is vaak laag. Echter, bij gebruik van jouw negatieve saldo lopen de kosten vaak snel op en is het rentepercentage hoger dan dat van een gewone zakelijke lening. Een rekening-courant krediet is daarom geschikt als je af en toe wat extra liquiditeiten nodig hebt, zoals bij een grote inkoop. Een gewone zakelijke lening past beter bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel. De looptijd van deze lening wordt dan vaak gekoppeld aan de afschrijvingstermijn van de investering.

Voor beide financieringsvormen kun je dus terecht bij een bank. Vaak wordt er dan gevraagd om een ondernemingsplan, investeringsbegroting, jaarcijfers en toekomstprognose. Zorg dat je meteen een goede eerste indruk achterlaat door kwalitatief sterke informatie aan te leveren. Een goede adviseur kan je hierbij helpen en het verschil maken.

Waar ben je
naar opzoek?