Blog

Is er werkelijk een commissie die IJslandse namen goedkeurt?

Is er echt een IJslandse “Horse Naming Commission” die paardennamen moet goedkeuren?
Toen in het nieuws in 2017 kwam dat een officiële commissie voor het benoemen van paarden een boer in Noord-IJsland had uitgesloten van het noemen van haar paard Mósan trok meer dan een paar wenkbrauwen op. De meeste mensen waren zich niet bewust van het bestaan ​​van deze commissie.
Elke IJslander en veel buitenlandse waarnemers zijn zich bewust van het bestaan ​​van een officiële overheidscommissie die alle nieuwe namen moet goedkeuren, de Naming Committee, maar weinigen hadden ooit gehoord van een vergelijkbare commissie voor paarden. Dit moet toch een soort nepnieuws zijn geweest, een mythe of een misverstand?

Maar nee: er zijn eigenlijk zulke officiële instanties om namen van mensen en paarden goed te keuren!
De twee commissies zijn echter verschillend, vertelde een expert van de IJslandse “Food and Veterniary Authority” aan de lokale nieuwssite Vísir. “De Horse Naming Commission is geen officieel overheidsorgaan”, merkt hij op, “hoewel een van de twee leden wordt benoemd door een overheidsinstantie, en de reden voor de oprichting ervan is enigszins anders dan het Naming Committee”.

Twee verschillende naamcommissies
Het primaire doel van het Naming Committee is ervoor te zorgen dat alle menselijke namen zich houden aan de IJslandse naamgevingspraktijken en de IJslandse grammatica. Namen die in strijd zijn met de IJslandse grammaticaregels of naamgevingspraktijken worden daarom afgewezen, evenals namen waarvan wordt aangenomen dat ze de drager van de drager kunnen kwellen of lijden. Deze redenering werd gebruikt om de naam Hel, de godin van de onderwereld in de Noorse mythologie, af te wijzen als een voornaam voor een meisje.

De Horse Naming Commission werd opgericht nadat seksueel suggestieve, ongepaste of vulgaire namen voor hengsten in fokregisters opkwamen. Jón Baldur Lorane, bij de IJslandse Voedsel- en Veterinaire Autoriteit, vertelde Vísir dat de overgrote meerderheid van paardeneigenaren hun paarden “goede en echte IJslandse namen” geven, maar niet iedereen.

Een register voor IJslandse paarden
Er zijn naar schatting zijn ongeveer 180.000 IJslandse paarden in de wereld, 80.000 in IJsland en 100.000 in het buitenland.

Eigenaren van IJslandse paarden en hun fokkers registreren de paarden in WorldFengur, een werelddatabase van IJslandse paarden, beheerd door FEIF, de Internationale Federatie van IJslandse Paardenverenigingen. De database is opgezet door de IJslandse regering in samenwerking met FEIF in een poging de fokregisters en het erfgoed van paarden bij te houden. Meer dan 400.000 paarden, levend en dood, zijn geregistreerd in de database. Paardennamen kunnen niet worden gewijzigd nadat het paard heeft deelgenomen aan een wedstrijd of een geregistreerd nageslacht heeft.

Een van de unieke kenmerken van het IJslandse paard zijn de namen, vertelde Jón aan Vísir, eraan toevoegend dat bijna alle buitenlandse eigenaren van IJslandse paarden zich liever aan de IJslandse traditie houden, en de WorldFengur -database kan dan als een bron voor eigenaren dienen om goede IJslandse namen te vinden. Een poging om tradities en de IJslandse taal te beschermen
Maar toen sommige eigenaren in IJsland hun paarden ongepaste of vulgaire namen begonnen te geven aan de exploitanten van de database, besloten de FEIF en het IJslandse Landbouwadviescentrum om tussen te komen en te voorkomen dat dergelijke namen in de database worden opgenomen. Alle namen in de database hebben een bijgevoegd audiobestand met de IJslandse uitspraak van de betreffende naam. De database dient daarom om de IJslandse taal te promoten en te beschermen, vertelde Jón aan Vísir. “Een van de kenmerken van het IJslandse paard zijn de IJslandse namen. Zoiets als 99,9 en% van de mensen zijn het erover eens dat we de naamgevingstraditie moeten beschermen. Natuurlijk hebben paarden altijd allerlei namen gekregen, en daarom kwam er een punt waarop het was noodzakelijk om strikte regels op te leggen om mensen te beletten absurde namen te geven. “

Lees hier het originele artikel https://icelandmag.is/article/there-really-icelandic-horse-naming-commission-which-has-approve-horse-names

Waar ben je
naar opzoek?