Blog

Leaseovereenkomsten

In mijn vorige blog schreef ik over zakelijke financieringen. Daarbij gaf ik aan dat de meest gangbare zakelijke financieringen vaak door een bank verstrekt worden op basis van een beoordeling van de ondernemer, de onderneming en het onderpand. Daarnaast is een vaak voorkomende financieringsvariant de lease. Hiervoor kun je terecht bij de verkoper van een bepaald bedrijfsmiddel of (online) lease-maatschappijen.

Een lease is altijd gekoppeld aan een bepaald bedrijfsmiddel. Dit bedrijfsmiddel geldt direct als onderpand. Er zijn 2 verschillende leaseovereenkomsten: de financial lease en de operational lease. Bij de één wordt je meteen eigenaar van het bedrijfsmiddel middels de betaling van aflossingen en rente en bij de ander huur je als het ware het bedrijfsmiddel en bestaat de mogelijkheid om bij einde van het contract het bedrijfsmiddel tegen een bepaald bedrag over te nemen. Bij de meeste leaseaanvragen vindt er geen uitgebreide beoordeling van jouw onderneming plaats, maar is de waarde van het bedrijfsmiddel van groter belang. Dit kan voordelen hebben omdat je dan geen ondernemingsplan hoeft aan te leveren en vaak ook geen of beperkte afsluitkosten betaalt. Let hierbij wel op de aangeboden rentetarieven. Deze kunnen flink variëren. Je ziet dit niet direct omdat er meestal een vast maandbedrag wordt aangeboden. Hierin zijn rente en aflossingen of huur verwerkt.

Het is fijn dat je bij een lease direct duidelijkheid hebt over jouw maandelijkse lasten. Je spreekt een vast bedrag af voor een langere periode (meestal 5 jaar). Het nadeel hiervan is dat je gedurende de looptijd van dit contract ook vastzit aan dit bedrag. Wil je tussentijds het bedrijfsmiddel verkopen of de leaseverplichting afkopen/aflossen, dan is het gebruikelijk om hiervoor een boetebedrag te betalen. De leasemaatschappij hecht immers veel waarde aan de vaste inkomsten die ze krijgen gedurende jouw contract.

Bij het aangaan van een leaseovereenkomst is het goed om er bij stil te staan dat jouw leaseverplichting als schuld wordt geregistreerd. Mocht je later een hypotheekaanvraag of andere financiering aanvragen dan zal er bij de beoordeling van deze mogelijkheden ook gekeken worden welke schulden je al hebt. Een lease kan er daarvoor zorgen dat jouw andere financieringsmogelijkheden beperkt worden.

Ik krijg wel eens de vraag of de aankoop van een paard gefinancierd kan worden. Helaas is dit over het algemeen niet mogelijk. Een bank of andere financieringsmaatschappij vinden het lastig om een waarde aan een paard te koppelen. Dat is heel begrijpelijk, want de waarde van een paard kan behoorlijk variëren. Het winnen van enkele wedstrijden of het krijgen van een blessure hebben direct invloed op de waarde van een paard. Wij vinden het zelf soms nog lastig om aan te geven wat een paard precies waard is. De financierder heeft in dit geval geen waardevast onderpand als zekerheid waardoor er bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen geen makkelijk te verkopen onderpand is. Bederfelijke producten zoals paardenvoer hebben ook geen vaste waarde vanwege de houdbaarheid.

Helaas zie ik dat de hippische sector in de financiële wereld geen best imago heeft. Er heerst nog vaak het idee dat er veel contant geld van illegale praktijken gebruikt wordt voor de paardenhandel. Daarnaast worden afspraken vaak mondeling gemaakt en niet schriftelijk vastgelegd terwijl het toch om grote bedragen kan gaan. Dit kan ook voor juridische problemen zorgen. Gelukkig zijn er steeds meer ondernemers die een correcte administratie bijhouden en werken met verkoopovereenkomsten. Daarmee zorg je direct voor overzicht in je onderneming en dit behoedt je voor toekomstige problemen.

Waar ben je
naar opzoek?