Agenda

Internationale dag van het IJslandse paard

Zoals je weet is 1 mei een extra feestdag voor ons, IJslanders liefhebbers.

Het succes van IJslanderdag 2021 was, ondanks Corona, te danken aan de vele kleinere lokale en decentrale initiatieven. En dit willen we meenemen in 2022. Het zal dan de 5e keer zijn dat we in België mee doen met de Internationale dag van het IJslandse paard. Voor dit “houten jubileum” willen we extra uitpakken om ons geliefde ras nog meer op de Belgische kaart te zetten. En daarvoor hebben we jou nodig!

Meld je aan als fokker, trainer, locatie,… voor een openstaldag, een rit, wat doen ook om onze IJsjes extra in de kijker te zetten!

________________

Comme vous le savez, le 1er mai est pour nous non seulement un jour férié, mais aussi un jour de fête.

Le succès de la Journée de l’Islandais 2021 était, malgré Corona, dû aux nombreuses petites initiatives locales et décentralisées. Et c’est ce que nous voulons continuer en 2022. Ce sera donc la 5e fois que nous participerons en Belgique à la journée internationale du cheval islandais. Pour ce “jubilé de bois”, nous voulons faire un effort supplémentaire pour mettre notre race bien-aimée encore plus en évidence sur la carte belge. Et pour cela, nous avons besoin de vous !

Inscrivez-vous en tant qu’éleveur, entraîneur, lieu, … pour une journée d’écurie ouverte, une promenade, n’importe quoi une attention particulière de nos chevaux!

Waar: Heel België
Wanneer: 1 mei 2022
Hoe laat: 09:00

Geïnteresseerd?

Telefoon: +32 491 594 136

Waar ben je
naar opzoek?

Asset 1
Asset 1
Asset 1